THAISHAN
 
สินค้าแนะนำ ไท่ซาน แอลกอฮอร์ 40 ดีกรี ปริมาตร 625 ml.
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี มีน้ำที่บริสุทธิ์และมีสุราชั้นเลิศ
เขาใหญ่ มันตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่าง 3 จังหวัดคือ ปราจีน โคราช และนครนายก มันเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีความสูงและงดงาม เนื่องจากการสะสมน้ำในฤดูฝนระยะยาว เขาใหญ่จึงมีน้ำที่มากพอจะสามารถให้คนในท้องที่ใช้อย่างเพียงพอ เราจึงได้มีการลงทุนก่อตั้งโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี รวมไปถึงวัตถุดิบในพื่นที่ที่เป็นเมืองแห่งการเกษตร ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการเกษตรในพื่นที่และยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสุราของเรา วัตถุดิบหลักในการผลิตสุราขาวไท่ซาน มี 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวฟ่างแดง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวสาลีและข้าวโพด โดยใช้น้ำแร่จากเขาใหญ่ในการเข้าสู่กระบวนการหมัก ต้ม กลั่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความสง่างามในรสชาด มีรสที่นิ่มและกลมกล่อม ให้ความรู้สึกสดชื่นลื่นคอ ทำให้รสชาดเป็นที่น่าจดจำ